Menu

Børneattester

image

Orientering vedrørende BK Vest´s regler for trænere og lederes omgang med klubbens børn og unge.


Klubbens bestyrelse har fundet det betimeligt at formulere regler, der skal sikre, at klubbens mange børn og unge kan færdes trygt i klubben. Reglerne er ligeledes et signal til forældrene om, at det i BK Vest er trygt at være barn, og at klubben gør en stor indsats for at overgreb på klubbens børn og unge ikke skal kunne forekomme.

Endeligt er det regler, der skal beskytte vore mange frivillige trænere og ledere, således at de ikke kan havne i situationer, hvor der kan opstå misforståelser og dermed måske mistanke om motiver og intentioner med deres adfærd overfor klubbens børn og unge.

 
  • Trænere og ledere må ikke gå i bad samtidig med børnene.
  • Der skal mindst være 2 voksne med på trænings- og turneringsture.
  • Der skal enten være 2 voksne eller ingen, der overnatter i samme lokale som børnene på trænings- eller turneringsture.
  • Børnene må ikke fotograferes i omklædningssituationer.
  • Ingen må invitere børn hjem privat, uden at børnenes forældre er orienteret, og at der deltager mindst 2 voksne i arrangementet.
  • Trænere og ledere i BK Vest, der arbejder med børn under 15 år, er underlagt kravet om, at BK Vest løbende indhenter børneattest fra det pædofile centralregister.
  • Ingen person, der tidligere er straffet i pædofilisager, kan få et job i klubben, der indebærer kontakt med børn under 15 år.
  • Trænere og ledere skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger og kun berøringer med tilknytning til fodboldspillet er tilladt, dvs. berøringer i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.
  • Trænere og ledere i BK Vest, der overskrider disse reglers vil blive bortvist, og i tilfælde, hvor klubben finder det bevist eller har en begrundet mistanke om, at der er sket en krænkelse af et barn, vil krænkelsen blive politianmeldt.

Har man som træner, leder, kollega eller forælder mistanke om, at der er foregået overgreb på børn, har man pligt til at rette henvendelse til klubbens bestyrelse.

Læs mere om Børneattesten fra DBU og DIF

 

Luk